Rola budownictwa dla gospodarki

Usługi budowlano-remontowe zalicza się do tego sektora gospodarki, który w wydatnym poziomie napędza wzrost ekonomii narodowej. Budownictwo mieszkaniowe i usługi remontowe uaktywniają popyt wewnętrzny odbiorców indywidualnych jednak nie tylko do nich wyznaczona jest oferta tejże sfery. Nie mniej ważny jest udział usług na rzecz biznesu i podmiotów użyteczności publicznej. Da się zdecydowanie powiedzieć iż bez właściwie działającego sektora budowlanego wzrost ekonomiczny nie mógłby być tak intensywny jak ma to miejsce aktualnie.

Potrzeby mieszkaniowe są w naszym kraju niezmiennie na tyle znaczne, że nadal przez znaczny czas napędzać będą podaż na usługi firm budowlanych z sektora pierwotnego, gdy tymczasem dotychczasowa baza substancji mieszkalnej nadal wymaga ciągłych napraw oraz remontów. Ciągły przypływ funduszy z dotacji Unii Europejskiej pobudza budownictwo użyteczności publicznej jak drogi, sieć kanalizacyjna itp. Nie mniej ważny jest wkład firm w popycie na usługi budowlane, szczególnie większych i mocniejszych podmiotów rozwijających swe fabryki i zlecających budowę dodatkowych.

Takie czynniki sprawiają, że wybór profesji budowlańca jest korzystnie rokującym w długiej perspektywie czasu.